NOVINKY
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Zetíkova cesta – 
Český jazyk pro 1. ročník základní školy
učebnicová sada
srpen–říjen 2015

Pro střední školy:

Přehled středoškolského učiva českého jazyka
dříve Odmaturuj! z českého jazyka
srpen 2015

Odmaturuj! ze společenských věd – TESTY
druhé, přepracované vydání
podzim 2015

Matematika pro SŠ – 8. díl
učebnice a pracovní sešit
září/říjen 2015

Dějiny 19. století pro střední školy
učebnicová sada
konec roku 2015

Matematika pro SŠ – 7. díl
učebnice a pracovní sešit
únor 2016

Matematika pro SŠ
koncepce učiva

Ekonomika pro SŠ – Podnik a podnikové činnosti
učebnice a pracovní sešit
léto 2016

Vítejte na našich stránkách!

 

 

logo Základní  MŠ Didaktis  Didaktis učitelům    Zetik_M_227.jpg

 

 

Aktuální novinky
Přehled středoškolského učiva českého jazyka

přepracované vydání titulu Odmaturuj! z českého jazyka
Přepracované vydání publikace Odmaturuj! z českého jazyka, vhodné pro průběžné studium i na přípravu k maturitě, komplexně zpracovává učivo jazyka a slohu v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy. Obsahuje i kontrolní otázky, testové úlohy, pravopisná cvičení, úlohy pro práci s textem včetně klíče, slovníček pojmů, internetové odkazy apod.
info o knize  B5, brož., 224 str.
Cena: 212 Kč  KOUPIT
Odmaturuj! ze společenských věd

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání nejoblíbenějšího titulu edice Odmaturuj! předkládá poznatky z 11 tematických oblastí společenských věd, plně aktualizovaných k 1. 1. 2015. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy, ale také pro průběžnou přípravu v předmětu základy společenských věd, občanská nauka aj.
info o knize  B5, brož., 288 str.
Cena: 221 Kč  KOUPIT
Maturita 2015 z českého jazyka


Komplexní příručka sestavená podle Katalogu požadavků pro rok 2014/2015 umožní maturantům efektivní přípravu. Obsahuje nácvik na všechny části státní maturity (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku) ve formě metodické přípravy (testové úlohy s nápovědou ke každé oblasti katalogu, vzorové písemné práce s komentářem, vzorové charakteristiky textů) a vlastních úloh (cvičné testy, zadání písemných prací, cvičné pracovní listy). Součástí knihy je i řešení úloh a doporučení pro přípravu.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Maturita 2015 z matematiky


Nejnovější publikace k přípravě na státní maturitní zkoušku z předmětu matematika. Prostřednictvím naší knihy se studentky a studenti dokonale připraví na formu i obsah didaktického testu z matematiky, a to jednak díky rozsáhlé sadě testových úloh k jednotlivým tematickým celkům, jednak díky cvičným didaktickým testům.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (učebnice)

učebnice
Šestý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je věnovaný geometrii v prostoru – stereometrii. Formou i obsahem zpracování navazuje na 3. díl (Planimetrii) této řady.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě.
info o knize  A4, brož., 112 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (učebnice)

učebnice
První díl nové, čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na středních školách. Učebnice se zaměřuje na dějiny 20. století, neopomíjí ale ani nejnovější události (po roce 2001). Odbornými historiky garantované zpracování je doplněno o řadu konkrétních příkladů, množství dobových fotografií, dějepisných map a také o rozhovory s pamětníky událostí.
info o knize  A4, brož., 216 str.
Cena: 212 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit doplňuje učebnici a spolu vytváří první díl nové řady pro výuku dějepisu na středních školách. Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými oficiálními dokumenty, vzpomínkami svědků, tiskem, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti získávají hlubší vhled do klíčových událostí 20. století a učí se kriticky pracovat s jejich interpretacemi.
info o knize  A4, brož., 152 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele je poslední částí učebnicové sady Moderní dějiny pro střední školy. Obsahuje popis jednotlivých prvků učebnice i pracovního sešitu, rozbor návaznosti textů učebnice a cvičení pracovního sešitu a především podrobný klíč k úkolům. Klíč se neomezuje na určení správných odpovědí – obsahuje četné doplňující informace, metodická doporučení atd. Samozřejmostí je zařazení seznamu použitých pramenů a sekundární literatury.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 255 Kč  KOUPIT