Vítejte na našich stránkách!

 

 

logo Základní  MŠ Didaktis  Didaktis učitelům

 

Aktuální novinky
Maturita 2015 z českého jazyka – vyprodáno

Titul bude naskladěn 1. 4. 2015.
Komplexní příručka sestavená podle Katalogu požadavků pro rok 2014/2015 umožní maturantům efektivní přípravu. Obsahuje nácvik na všechny části státní maturity (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku) ve formě metodické přípravy (testové úlohy s nápovědou ke každé oblasti katalogu, vzorové písemné práce s komentářem, vzorové charakteristiky textů) a vlastních úloh (cvičné testy, zadání písemných prací, cvičné pracovní listy). Součástí knihy je i řešení úloh a doporučení pro přípravu.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Maturita 2015 z matematiky


Nejnovější publikace k přípravě na státní maturitní zkoušku z předmětu matematika. Prostřednictvím naší knihy se studentky a studenti dokonale připraví na formu i obsah didaktického testu z matematiky, a to jednak díky rozsáhlé sadě testových úloh k jednotlivým tematickým celkům, jednak díky cvičným didaktickým testům.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 5. díl (učebnice)

učebnice
Pátý díl učebnice svým obsahem úzce navazuje na čtvrtý díl Funkce I. Od algebraických funkcí studenti plynule přechází k funkcím transcendentním (exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce). Současně s jejich zavedením se učí řešit i příslušné rovnice a nerovnice. Osvojení si učební látky obsažené v pátém dílu je podstatné nejen pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky, ale i při dalším studiu na vysokých školách ekonomického a technického zaměření.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 5. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit plynule navazuje na názorně a přehledně pojatý výklad v učebnici. Součástí pracovního sešitu jsou různorodé úlohy na procvičování, přičemž nejsou opomenuty úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mohou výrazně napomoci při přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 128 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele v praktické kroužkové vazbě přináší stručné informace o celé učebnicové sadě, metodické listy ke všem tematickým celkům, klíč k úkolům, jeho součástí je také učitelská verze pracovního sešitu s vepsaným řešením. Umožňuje pedagogům flexibilní práci se sadou.
info o knize  A4, kroužková vazba, 192 str.
Cena: 425 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (učebnice)

učebnice
Šestý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je věnovaný geometrii v prostoru – stereometrii. Formou i obsahem zpracování navazuje na 3. díl (Planimetrii) této řady.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě.
info o knize  A4, brož., 112 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit doplňuje učebnici a spolu vytváří první díl nové řady pro výuku dějepisu na středních školách. Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými oficiálními dokumenty, vzpomínkami svědků, tiskem, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti získávají hlubší vhled do klíčových událostí 20. století a učí se kriticky pracovat s jejich interpretacemi.
info o knize  A4, brož., 152 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (průvodce pro učitele)

v souladu s novým občanským zákoníkem
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro střední školy 3. díl, aktualizované vydání, přináší podporu vyučujícím v podobě řešení jednotlivých úloh v pracovním sešitě, návrhů ke způsobu vedení diskuzí a dalších metodických pokynů.
info o knize  A4, sešit., 56 str.
Cena: 180 Kč  KOUPIT