Vítejte na našich stránkách!

 

 

logo Základní  MŠ Didaktis  Didaktis učitelům

 

Aktuální novinky
Odmaturuj! ze společenských věd

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání nejoblíbenějšího titulu edice Odmaturuj! předkládá poznatky z 11 tematických oblastí společenských věd, plně aktualizovaných k 1. 1. 2015. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy, ale také pro průběžnou přípravu v předmětu základy společenských věd, občanská nauka aj.
info o knize  B5, brož., 288 str.
Cena: 221 Kč  KOUPIT
Maturita 2015 z českého jazyka


Komplexní příručka sestavená podle Katalogu požadavků pro rok 2014/2015 umožní maturantům efektivní přípravu. Obsahuje nácvik na všechny části státní maturity (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku) ve formě metodické přípravy (testové úlohy s nápovědou ke každé oblasti katalogu, vzorové písemné práce s komentářem, vzorové charakteristiky textů) a vlastních úloh (cvičné testy, zadání písemných prací, cvičné pracovní listy). Součástí knihy je i řešení úloh a doporučení pro přípravu.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Maturita 2015 z matematiky


Nejnovější publikace k přípravě na státní maturitní zkoušku z předmětu matematika. Prostřednictvím naší knihy se studentky a studenti dokonale připraví na formu i obsah didaktického testu z matematiky, a to jednak díky rozsáhlé sadě testových úloh k jednotlivým tematickým celkům, jednak díky cvičným didaktickým testům.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele je poslední částí učebnicové sady Moderní dějiny pro střední školy. Obsahuje popis jednotlivých prvků učebnice i pracovního sešitu, rozbor návaznosti textů učebnice a cvičení pracovního sešitu a především podrobný klíč k úkolům. Klíč se neomezuje na určení správných odpovědí – obsahuje četné doplňující informace, metodická doporučení atd. Samozřejmostí je zařazení seznamu použitých pramenů a sekundární literatury.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 255 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 5. díl (učebnice)

učebnice
Pátý díl učebnice svým obsahem úzce navazuje na čtvrtý díl Funkce I. Od algebraických funkcí studenti plynule přechází k funkcím transcendentním (exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce). Současně s jejich zavedením se učí řešit i příslušné rovnice a nerovnice. Osvojení si učební látky obsažené v pátém dílu je podstatné nejen pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky, ale i při dalším studiu na vysokých školách ekonomického a technického zaměření.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 5. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit plynule navazuje na názorně a přehledně pojatý výklad v učebnici. Součástí pracovního sešitu jsou různorodé úlohy na procvičování, přičemž nejsou opomenuty úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mohou výrazně napomoci při přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 128 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele v praktické kroužkové vazbě přináší stručné informace o celé učebnicové sadě, metodické listy ke všem tematickým celkům, klíč k úkolům, jeho součástí je také učitelská verze pracovního sešitu s vepsaným řešením. Umožňuje pedagogům flexibilní práci se sadou.
info o knize  A4, kroužková vazba, 192 str.
Cena: 425 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (učebnice)

učebnice
Šestý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je věnovaný geometrii v prostoru – stereometrii. Formou i obsahem zpracování navazuje na 3. díl (Planimetrii) této řady.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě.
info o knize  A4, brož., 112 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit doplňuje učebnici a spolu vytváří první díl nové řady pro výuku dějepisu na středních školách. Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými oficiálními dokumenty, vzpomínkami svědků, tiskem, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti získávají hlubší vhled do klíčových událostí 20. století a učí se kriticky pracovat s jejich interpretacemi.
info o knize  A4, brož., 152 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT