Vítejte na našich stránkách!

 

Vážení zákazníci,

z provozních a technických důvodů expedujeme přijaté objednávky k 27. 1. 2015 do 10:00 hod téhož dne. Objednávky přijaté po výše uvedeném termínu budou expedovány opět až od 4. 2. 2015.

 

Děkujeme za pochopení!

 

logo Základní  MŠ Didaktis  Didaktis učitelům

 

Aktuální novinky
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele v praktické kroužkové vazbě přináší stručné informace o celé učebnicové sadě, metodické listy ke všem tematickým celkům, klíč k úkolům, jeho součástí je také učitelská verze pracovního sešitu s vepsaným řešením. Umožňuje pedagogům flexibilní práci se sadou.
info o knize  A4, kroužková vazba, 192 str.
Cena: 425 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (učebnice)

učebnice
Šestý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je věnovaný geometrii v prostoru – stereometrii. Formou i obsahem zpracování navazuje na 3. díl (Planimetrii) této řady.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě.
info o knize  A4, brož., 112 str.
Cena: 126 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 4. díl (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele k učebnicové sadě
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 4. díl: Funkce I je učitelská kniha, jejíž součástí jsou řádné listy učebnice, listy řešeného pracovního sešitu a metodické listy pro vyučující s doplňujícími kometnáři k výuce. Neopomenutelnou součástí je sada řešených testů včetně návrhu na hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, kroužková vazba, pořadač, 312 str.
Cena: 1 071 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 4. díl (pracovní sešit)

Funkce I
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na ilustrativně pojatý výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě. Neopomenuli jsme zařadit úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mimo jiné napomohou přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 126 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 4. díl (učebnice)

Funkce I
Čtvrtý díl učebnicové řady, věnovaný funkcím, zahrnuje učivo o lineárních, kvadratických, lineárních lomených a mocninných funkcích. Jedná se o první díl, který pojednává o funkcích, pokračováním bude 5. díl učebnicové řady. Osvojení si učební látky obsažené ve čtvrtém dílu považujeme za jeden z nezbytných předpokladů pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit doplňuje učebnici a spolu vytváří první díl nové řady pro výuku dějepisu na středních školách. Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými oficiálními dokumenty, vzpomínkami svědků, tiskem, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti získávají hlubší vhled do klíčových událostí 20. století a učí se kriticky pracovat s jejich interpretacemi.
info o knize  A4, brož., 152 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (učebnice)

učebnice
První díl nové, čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na středních školách. Učebnice se zaměřuje na dějiny 20. století, neopomíjí ale ani nejnovější události (po roce 2001). Odbornými historiky garantované zpracování je doplněno o řadu konkrétních příkladů, množství dobových fotografií, dějepisných map a také o rozhovory s pamětníky událostí.
info o knize  A4, brož., 216 str.
Cena: 212 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit určený zejména pro střední odborné školy. Obsahuje rozmanité úkoly z oblasti jazyka, slohu, komunikace, práce s informacemi, odstupňované podle obtížnosti. Najdete zde úkoly teoretické, analytické, aplikační i pravopisný dril. Rozvíjí důležité kompetence a pomáhá s přípravou na maturitní písemnou práci.
info o knize  A4, brož., 120 str.
Cena: 170 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice)

učebnice
Zkrácená a přepracovaná verze učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy. Reaguje na potřeby pedagogů odborných škol. Obsahuje témata věnovaná jazyku, slohu, komunikaci a práci s informacemi v jednom svazku – je vysoce flexibilní. Obsahuje výklad i praktické souvislosti."
info o knize  A4, brož., 184 str.
Cena: 204 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (průvodce pro učitele)

v souladu s novým občanským zákoníkem
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro střední školy 3. díl, aktualizované vydání, přináší podporu vyučujícím v podobě řešení jednotlivých úloh v pracovním sešitě, návrhů ke způsobu vedení diskuzí a dalších metodických pokynů.
info o knize  A4, sešit., 56 str.
Cena: 180 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (učebnice)

druhé, aktualizované vydání
V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládáme Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (pracovní sešit)

druhé, aktualizované vydání
V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládáme Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
info o knize  A4, brož., 104 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Odmaturuj! z chemie

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání titulu Odmaturuj! z chemie po obsahové stránce doplňuje vydání první. Publikace je rozdělena do čtyř hlavních celků, které se zabývají obecnou chemií, anorganickou chemií, organickou chemií a biochemií. Nově jsou použity profesionální barevné fotografie, ilustrace a schémata. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy.
info o knize  B5, brož., 192 str.
Cena: 170 Kč  KOUPIT
Odmaturuj! z biologie

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání oblíbeného titulu obsahově doplňuje vydání první. Většina celků je výrazně přepracována a obsahově doplněna dle požadavků RVP pro gymnázia. Nově jsou použity profesionální barevné fotografie, ilustrace a schémata. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy.
info o knize  B5, brož., 256 str.
Cena: 195 Kč  KOUPIT