DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 ÚVODNÍ STRÁNKA
VYZKOUŠEJTE v hodinách dějepisu – Asie v 19. století

VYZKOUŠEJTE v hodinách dějepisu – Asie v 19. století

Ochutnávka z učebnicové řady Dějepis pro SŠ

V srpnovém čísle časopisu „Živá historie“ (nakladatelství Extra Publishing) najdete článek Mgr. Václava Kašky, Ph.D. věnovaný krizi císařské Číny v druhé polovině 19. století. Autor článku je jedním z tvůrců našich učebnicových sad „Dějiny 19. století pro střední školy“ a „Moderní dějiny pro střední školy“. Jeho nejnovější článek navazuje také na text, který v prvním zmiňovaném titulu věnoval úpadku Číny od 40. let 19. století po nástup republiky v roce 1911. Jde o učivo pro střední školy zásadní – dějepis má pomáhat porozumět kořenům dnešního světa.

V podkapitole „Asie v 19. století“ pomáhá Václav Kaška středoškolákům hledat odpovědi na otázky: Jaké strategie volily evropské mocnosti vůči tradičním asijským říším v 19. století a co bylo jejich cílem? Co tyto strategie znamenaly pro Čínu? A proč se kdysi tak silná civilizace ocitla na pokraji kolapsu? Zodpovídání těchto otázek je možné jak díky základním informacím a širším souvislostem, tak i s pomocí aktivní a vhodně strukturované práce s nimi.

Ukázku podkapitoly a návod na možnou práci s ní ve vyučovacích hodinách středoškolského dějepisu najdete zde: