DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 KATALOG /
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd

Příprava na jednotné přijímací zkoušky

Lenka Hofírková, Martina Jirčíková, Simona Khatebová, Veronika Švecová

I ve školním roce 2017/2018 se konají celoplošné jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Právě pro žáky 5. nebo 7. ročníku základní školy, které jednotné přijímačky čekají, je určena tato publikace. Je vytvořena tak, aby se žáci mohli na zkoušku systematicky připravit a zároveň se obeznámit s podobou přijímací zkoušky z českého jazyka a měli dostatek úloh k procvičení požadovaného učiva.

Příručka Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ v úvodu obsahuje základní informace, tipy a doporučení k didaktickým testům, které žáci v rámci přijímacího řízení absolvují. Hlavním přínosem knihy je její rozsáhlá sbírková a testová část.

Obsah

I. Úvodní informace

 • informace k průběhu jednotných přijímacích zkoušek, o podobě a hodnocení testů
 • typy testových úloh
 • tipy a doporučení pro přípravu i ostrou práci s testem
 • návod k vyplňování záznamového archu

 

II. Sbírka testových úloh k jednotlivým oblastem

 • testové úlohy pro opakování učiva a postupnou přípravu na samotné testy

 

Úlohy zahrnují sedm okruhů v rámci vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura podle Specifikací požadavků vydaných CZVV (pravidla českého pravopisu, slovní zásoba a tvoření slov, skladba, tvarosloví, porozumění textu, slohová výchova, literární výchova) a odpovídají zadávaným typům úloh v testu. Dvě třetiny úloh jsou pro žáky 5. tříd a třetina pro žáky 7. tříd, pro které jsou úlohy barevně odlišeny. Úlohy pro tyto dvě cílové skupiny jsou odlišeny číslicemi 5/7 u zadání úlohy.

Žákům 5. ročníků přitom doporučujeme projít i úlohy určené pro starší žáky, protože cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší žáky ročníku a o přijetí může rozhodovat schopnost zorientovat se i v náročnějších textech a zadáních. Žákům 7. tříd naopak doporučujeme přípravu zahájit úlohami určenými pro mladší žáky, aby byla jejich příprava systematická a neopomněli v ní jednodušší jazykové jevy, které se však při přijímacím řízení mohou v testu rovněž objevit.

III. Cvičné testy

 • deset didaktických testů ve třech úrovních obtížnosti (poslední úroveň je určena pro žáky 7. tříd; jedná se o tři testy)

 

Testy odpovídají počtem úloh, svou strukturou, rozvržením učiva dosud zadaným ostrým i ilustračním testům CZVV. 
U každé testové úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.

IV. Klíč

 • řešení úloh ze sbírkové části
 • řešení cvičných testů

Navíc

 • Záznamové archy pro cvičné didaktické testy uvedené v knize najdete zde.

Publikace je určena:

 • pro žáky 5. ročníků k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia,
 • pro žáky 7. ročníků k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia,
 • pro žáky a učitele základních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností,
 • pro rodiče žáků 5. a 7. ročníků.

 SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

>> Jako fyzická osoba si můžete titul zakoupit přes e-shop Knihcentrum - zde.

ISBN: 978-80-7358-279-1
EAN: 9788073582791
A4, brož., 140 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč