DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ
 
 
1. Pracovní listy k projektům  
 
V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (zde) učitelé na str. 128–140 naleznou návrhy a podrobné popisy projektů reflektujících průřezová témata definovaná Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, konkrétně Multikulturní výchovu, Osobnostní a sociální výchovu, Environmetnální výchovu a Mediální výchovu.
Při realizaci projektů je možno využít i pracovní listy.
 
 

Název projektu

Průřezové téma

Ke stažení
(v pdf)

Informace v Průvodci

 Jak se mohou cítit cizinci v Česku

 Multikulturní výchova

zde

strana 129–131

 Výpravy za moudrostí stáří

 Osobnostní a sociální výchova

zde

strana 132–133

 Voda, bez které bychom nebyli

 Environmentální výchova

zde

strana 134–136

 Kampaň na podporu turistického ruchu

 Mediální výchova

zde

strana 137–140

 
 

 

 

 

2. Sebehodnoticí listy

Na závěr školního roku by žáci měli sami zhodnotit stav svých znalostí a dovedností. K tomu mohou posloužit sebehodnoticí listy, ve kterých žáci pomocí smajlíků ve třech stupních vyjadřují svůj vztah k jednotlivých oblastem Jazykové výchovy, Komunikační a slohové výchovy a Literární výchovy, resp. v nich posuzují svůj pokrok.

 

Oblast vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Ke stažení (v pdf)

 Jazyková a Komunikační a slohová výchova

zde

 Literární výchova

zde

 

 

 

 

3. Pravopisníček pro 4. a 5. ročník ZŠ - klíč ke cvičením

Pravopisníček (zde) je doplňkový pracovní sešit, který slouží k procvičení pravopisných jevů probíraných na 1. stupni základních škol. V klíči jsou uvedena řešení všech cvičení obsažených v Pravopisníčku včetně úkolů zábavných, jako jsou bludiště či křížovky.

Řešení úkolů jsou přehledně členěna po stránkách a zásadní informace, např. doplněný znak i/y, ě/je, s/z apod., je vždy vyznačena tučně.
Ke stažení (v pdf) zde.