DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Matematika pro 2. – 5. ročník ZŠ

 

1. Pracovní listy k projektům Matematika pro 2. ročník ZŠ
V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 2. ročník ZŠ (zde) učitelé naleznou návrhy čtyř projektů, kterými mohou doplnit výuku. Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace jsou to právě projekty, jejichž prostřednictvím je možné dobře začlenit průřezová témata doporučená Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Projekty navíc dětem umožňují aplikovat poznatky a dovednosti ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v praxi a propojit je s poznatky a dovednostmi z jiných vzdělávacích oborů. 

Podrobnější informace jsou k dispozici v Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 2. ročník základní školy na stranách 99–103.

 

Název projektu

Ke stažení (v pdf)

Informace v Průvodci

Závěrečný test pro prvňáčky

zde

strana 100

Zoologická zahrada

zde

strana 101

Domeček

zde

strana 102

Hvězdné posádky

zde

strana 103

 

2. Pracovní listy k projektům Matematika pro 3. ročník ZŠ
V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 3. ročník ZŠ (zde) učitelé naleznou návrhy čtyř projektů, kterými mohou doplnit výuku. Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace jsou to právě projekty, jejichž prostřednictvím je možné dobře začlenit průřezová témata doporučená Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Projekty navíc dětem umožňují aplikovat poznatky a dovednosti ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v praxi a propojit je s poznatky a dovednostmi z jiných vzdělávacích oborů. 

Podrobnější informace jsou k dispozici v Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 3. ročník základní školy na stranách 104–115.

 

Název projektu

Ke stažení (v pdf)

Informace v Průvodci

Naše obec v malém

zde

strana 105

Maškarní ples

zde

strana 107

Odlišnosti mezi lidmi

zde

strana 110

Výlet na kole

zde 1, zde 2
mapa 1, mapa 2, mapa 3

strana 113

 

3. Pracovní listy k projektům Matematika pro 4. ročník ZŠ

V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 4. ročník ZŠ učitelé naleznou návrhy čtyř projektů, kterými mohou doplnit výuku. Projekty dětem umožňují aplikovat poznatky a dovednosti ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v praxi a propojit je s poznatky a dovednostmi z jiných vzdělávacích oborů. Prostřednictvím projektů je rovněž možné do výuky dobře začlenit průřezová témata doporučená Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Podrobnější informace jsou k dispozici v Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 4. ročník základní školy na stranách 99–107.

Název projektu

Pracovní listy ke stažení

Podklady pro učitele ke stažení

Začleněné průřezové téma

Informace v Průvodci

Jak můžeme pomoci cizincům

zde

zde

Multikulturní výchova
Výchova demokratického občana

strana 100

Twister

zde

zde

Osobnostní a sociální výchova

strana 102

Moderní stavby

...

...

Enviromentální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

strana 104

Pečemu pizzu

...

...

Enviromentální výchova
Osobnostní a sociální výchova

strana 106

 

4. Pracovní listy k projektům Matematika pro 5. ročník ZŠ
V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 5. ročník ZŠ (zde) učitelé naleznou návrhy tří projektů, kterými mohou doplnit výuku. Projekty dětem umožňují aplikovat poznatky a dovednosti ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v praxi a propojit je s poznatky a dovednostmi z jiných vzdělávacích oborů. Prostřednictvím projektů je rovněž možné do výuky dobře začlenit průřezová témata doporučená Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Podrobnější informace jsou k dispozici v Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 5. ročník základní školy na stranách 93 – 99.

Název projektu

Pracovní listy ke stažení

Podklady pro učitele ke stažení

Začleněné průřezové téma

Informace v Průvodci

Příchod do školy

zde

zde

Osobnostní a sociální výchova

strana 94

Choepsova pyramida

zde

zde

Osobnostní a sociální výchova

strana 96

Hromadná doprava

zde

zde

Osobnostní a sociální výchova
Enviromentální výchova

strana 104