NOVINKY
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Zetíkova cesta – 
Český jazyk pro 1. ročník základní školy
učebnicová sada
srpen–říjen 2015

Pro střední školy:

Přehled středoškolského učiva českého jazyka
dříve Odmaturuj! z českého jazyka
srpen 2015

Odmaturuj! ze společenských věd – TESTY
druhé, přepracované vydání
podzim 2015

Matematika pro SŠ – 8. díl
učebnice a pracovní sešit
září/říjen 2015

Dějiny 19. století pro střední školy
učebnicová sada
konec roku 2015

Matematika pro SŠ – 7. díl
učebnice a pracovní sešit
únor 2016

Matematika pro SŠ
koncepce učiva

Ekonomika pro SŠ – Podnik a podnikové činnosti
učebnice a pracovní sešit
léto 2016