Tvorba školních vzdělávací programů (ŠVP)

Na internetových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického jsou zveřejněny pro zájemce o problematiku tvorby školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (ŠVP ZV) tři materiály, které vznikly na základě spolupráce s pilotními školami a odrážejí zkušenosti z analýz jejich školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání.

Jde o upravenou Strukturu školního vzdělávacího programu (Struktura ŠVP), Komentář ke struktuře ŠVP (Komentář) a Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (Manuál ZV). Vše naleznete na:

http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=295