DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Německý jazyk pro samouky a jazykové školy

 

Třídílná sada (zde) učebních materiálů složená z učebnice, přílohy a audionahrávky na třech CD je vhodná zejména pro samostudium, ale i pro školy či skupiny studentů, a to pro úplné začátečníky, velmi mírně pokročilé či tzv. věčné začátečníky.

1. Audionahrávky
Audionahrávka obsahuje slovní zásobu a úvodní dialogy všech lekcí a ke každé kapitole minimálně jedno poslechové cvičení. Texty namluvilo celkem šest rodilých mluvčích z různých oblastí Německa a z Rakouska. Na CD najdete celkem 209 zvukových stop.

A zde jsou ukázky čtyř z nich.

 

Typ ukázky Umístění
Slovní zásoba

kapitola 19 (zde)

Fonetické cvičení

kapitola 5, fonetické cvičení 1 (zde)

Text

kapitola 24 (zde)

Cvičení

kapitola 7, cvičení 4 (zde)


 

2. Testy
V testech si můžete ověřit znalost slovní zásoby i gramatiky každého z deseti celků v učebnici. Testy je možné použít buď vždy po probraném celku, anebo souhrnně, např. po prostudování poloviny učebnice a následně po probrání knihy celé, příp. kdykoli cítíte potřebu si zopakovat starší látku.
Testy obsahují uzavřené otázky typu multiple choice, vybíráte tedy vždy z nabídky dvou až tří možností správnou odpověď.
Každý test se skládá z deseti cvičení, v jejichž rámci se řeší vždy pět úkolů. Úvodní cvičení jsou zaměřena na slovní zásobu daného celku, dále jsou pak procvičovány jednotlivé gramatické jevy a na závěr jsme vždy zařadili komplexní úkoly zaměřené na práci s textem.

Klíč k testům najdete v příloze k učebnici Němčina pro samouky a jazykové školy na straně 29.

Kapitoly

Strany v učebnici

Test ke stažení

01–03

10–31

zde

04–06

32–65

zde

07–09

66–99

zde

10–12

100–131

zde

13–15

132–163

zde

16–18

164–199

zde

19–21

200–231

zde

22–24

232–265

zde

25–27

266–297

zde

28–30

298–331

zde

 

 

3. Pracovní listy pro školy a skupiny
Ke každé kapitole vám zdarma ve formě pracovních listů nabízíme několik cvičení vhodných zejména pro jazykové či střední školy a skupiny studentů.
Úkoly obsažené v těchto pracovních listech jsou zaměřeny zejména na dovednosti, které se v učebnici s ohledem na její zaměření neobjevují, a to především na ústní interakci, ústní produkci a samostatnou písemnou produkci. Procvičuje se však i recepce čteného a slyšeného textu. Pracuje se individuálně, ve dvojicích i ve skupinách, hravě, s obrázky, křížovkami apod. Formy práce jsou velmi různorodé a společně směřují k posílení komunikačních dovedností, schopnosti mluveného projevu, pohotové reakce v cizím jazyce apod.
Ke každé kapitole zde naleznete pracovní list studentský (případně list A a B, pokud alespoň v jednom cvičení studenti pracují ve dvojicích či skupinách „proti sobě“) a pracovní list učitelský s instrukcemi, komentáři a doplňkovými materiály. Listy vždy respektují dosud probranou gramatiku a prohlubují tematický okruh dané kapitoly.

Pracovní listy sem budeme postupně doplňovat.

Kapitola

Strany v učebnici

Listy pro studující

Listy pro vyučující

A

B

01

10–13

list 01

list 01

02

14–21

list 02

list 02

03

22–29

list 03 A

list 03 B

list 03

04

32–41

list 04

---

list 04

05

42–53

list 05

---

list 05

06

54–63

list 06 A

list 06 B

list 06

07

66–75

list 07

---

list 07

08

76–87

list 08

---

list 08

09

88–97

list 09 A

list 09 B

list 09

10

100–109

list 10

 

list 10

11

110–109

list 11

 

list 11

12

120–129

list 12

 

list 12

13

132–141

list 13

 

list 13

14

142–151

list 14

 

list 14

15

152–161

list 15 A

list 15 B

list 15

16

164–175

 

 

 

17

176–185

 

 

 

18

186–197

 

 

 

19

200–209

 

 

 

20

210–219

 

 

 

21

220–229

 

 

 

22

232–241

 

 

 

23

242–251

 

 

 

24

252–263

 

 

 

25

266–275

 

 

 

26

276–285

 

 

 

27

286–295

 

 

 

28

298–309

 

 

 

29

310–319

 

 

 

30

320–329