DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

 

Výuka podle učebnicových sad Ekonomika pro střední školy – Úvod a Ekonomika pro střední školy – Podnik a podnikové činnosti

Učebnicové sady nakladatelství Didaktis Ekonomika pro SŠ – Úvod a navazující druhý díl Ekonomika pro SŠ – Podnik a podnikové činnosti jsou koncipovány tak, aby byly plně využitelné na řadě oborů středních škol. Naplňují tedy požadavky hned několika kurikulárních dokumentů RVP.

Aby nakladatelství Didaktis usnadnilo vyučujícím zavedení obou sad do výuky předmětů ekonomika / podniková ekonomika (případně seminář z ekonomie), připravilo pro čtyři obory vzdělávání – obchodní akademie, ekonomické lyceum, ekonomika a podnikání a gymnázium – modelové Školní vzdělávací programy pro předmět ekonomika (resp. seminář z ekonomie v případě gymnázií).

Pro každý ze zmíněných oborů je připraven univerzální ŠVP, který zahrnuje obsah a výstupy vzdělávání dle jednotlivých tematických celků učebnicových sad. Vyučující si mohou do šablony ŠVP doplnit konkrétní časové dotace pro jednotlivé vyučované obsahy; současně je pro každý obor připraven jeden či více ŠVP pro (v rámci tohoto oboru) obvyklé časové dotace předmětu.

Jednotlivá ŠVP (jejichž označení vychází z počtu vyučovacích hodin předmětu týdně v jednotlivých ročnících) jsou k dispozici zde:


 

Obchodní akademie

ŠVP univerzální

ŠVP (3-3-4-3)

ŠVP (4-4-5-4)

Ekonomické lyceum

ŠVP univerzální

ŠVP (2-2-3-3)

ŠVP (3-3-4-3)

Ekonomika a podnikání

ŠVP univerzální

ŠVP (3-3-3-3)

Gymnázium

Čtyřleté

Osmileté (vyšší stupeň)

ŠVP univerzální

ŠVP (0-0-2-3)

ŠVP univerzální

ŠVP (0-0-2-3)