DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Kdo jsme


Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996
a navázalo na tradici dřívějšího nakladatelství s česko-slovenským působením. Jak napovídá sám název, zaměřujeme se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol.

Předškolní příprava

První skupinu uživatelů našich titulů tvoří děti předškolního věku, mezi kterými stále narůstají rozdíly v připravenosti na školní docházku. Proto jsme vytvořili publikace pro předškolní přípravu – edici Moje krůčky. Publikace obsahují zábavné hry a úkoly na postřeh, pozornost, představivost, orientaci, dále náměty k uvažování, porovnávání, počítání a podobně a využívají přitom manuálních dovedností dítěte, které má tak možnost zábavnou formou rozvíjet sociální a smyslové vnímání, myšlení, řeč, jemnou motoriku i další dovednosti důležité pro dítě v předškolním věku.

Učebnice pro základní školy

V roce 2002 jsme započali vydávání nové netradiční řady učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Řadu jsme zahájili vydáním sady moderních učebnic k počátečnímu čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ, završena byla v roce 2012 posledním dílem učebnicové sady anglického jazyka. Nyní proto můžeme našim čtenářům nabídnout ucelené učebnicové řady Český jazyk, Matematika a Člověk a jeho svět (Prvouka), které byly vypracovány pro 1.–5. ročník ZŠ, a ucelená učebnicová řada Angličtina pro 3.–5. ročník ZŠ. Naším záměrem při sestavování učebnic bylo efektivně skloubit současné požadavky i nároky na vzdělávání a moderní trendy ve výuce s atraktivností učebních materiálů pro žáky i učitele. Proto byly tyto učebnice sestavovány s ohledem na vhodnost jejich použití v rámci systému RVP a posléze schvalovány MŠMT.

K domácímu procvičování probíraného učiva 1. a 2. ročníku ZŠ, případně pro doplňkovou práci ve škole je určeno Zábavné procvičování, k opakování během letních prázdnin bylo sestaveno Prázdninové procvičování.

Učivo 2. stupně základních škol v přehledné a srozumitelné podobě podává k různým předmětům edice Mapka, jejíž předností je snadná orientace a efektivnost podávaných informací, a edice Co byste měli znát ze ZŠ zpracovaná pro předměty Matematika, Český jazyk a Anglický jazyk. Nejen k opakování učiva základní školy, ale také k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia je určena i úspěšná edice Testy, jež může sloužit jak žákům, tak učitelům základních škol, zájemcům o výchovu a vzdělávání i těm, kteří již školním lavicím odrostli a chtějí si některé jevy osvěžit nebo jen chtějí pomoci svým dětem s přípravou do školy.

V roce 2014 otevřela svou první třídu Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o., pro niž jsme začali zpracovávat zcela novou učebnicovou sadu českého jazyka pro 1. ročník základní školy. V roce 2015 vychází pod názvem Zetíkova cesta

Učebnice pro střední školy

V roce 2008 jsme přišli s novou řadou učebnic pro střední školy. Doposud byla vydána a dokončena ucelená učebnicová řada Literatura pro střední školy, a to i její zkrácená verze, Společenské vědy a Český jazyk a komunikace. V roce 2012 byl vydán první díl řady Matematika pro střední školy, ve vydávání dalších dílů pokračujeme. A v roce 2013 byla vydána učebnicová sada Ekonomika pro střední školy – Úvod.

Cílem sad učebních materiálů pro střední školy je nabídnout uživateli (zejména žákům a učitelům) co nejkompletnější podklady pro studium i výuku jednotlivých předmětů na třetím stupni. Naším hlavním cílem jsou spokojení žáci a učitelé, kteří v našich materiálech najdou maximum podkladů pro výuku a vzdělávání, výchovu, rozvoj znalostí i dovedností. Naprostou samozřejmostí je zpracování učebních materiálů dle současných požadavků, a to jak legislativních (rámcové vzdělávací programy, katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky), tak i podle požadavků samotných učitelů a žáků.

Příprava na maturitu

Snažíme se vyjít vstříc také maturantům, pro které jsme vytvořili řadu Odmaturuj!. Každá publikace z této řady je zaměřena na konkrétní předmět a snaží se poskytnout komplexní, ucelený, jasný a poutavý přehled učiva, který poslouží nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. V roce 2014 jsme započali reedici titulů Odmaturuj! Nové tituly jsou celobarevné a informace v nich byly aktualizovány. Doposud vyšly tituly Odmaturuj! z biologie, Odmaturuj! z chemie a Odmaturuj! ze společenských věd, včetně doplňkového titulu TESTY. Poslední přepracovaný titul, původní Odmaturuj! z českého jazyka, vyšel pod názvem Přehled středoškolského učiva českého jazyka. 

Na pomoc v přípravě na státní maturitní zkoušku jsme připravili edici Maturita, která vychází z podoby státní maturity, jež se poprvé uskutečnila v roce 2011. Pomocí naší knihy se studentky a studenti dozvědí všechny relevantní informace o státní maturitě a dokonale se připraví na její formu i obsah.

Znalost cizích jazyků

Stranou nezůstávají ani publikace k výuce cizích jazyků, sestávající z učebnic, cvičebnic gramatiky i slovní zásoby, jimiž chceme přispívat k rozvoji komunikativních dovedností našich čtenářů.

Při tvorbě titulů klademe hlavní důraz na jejich nejčastější uživatele – žáky a učitele. Jsme s nimi proto v neustálém kontaktu, snažíme se reagovat na jejich aktuální potřeby, zájmy a problémy. V průběhu tvorby spolupracujeme se širokým týmem odborníků, zkušených učitelů, rodičů, ale i studentů a žáků, se kterými učební materiály ověřujeme. Přáním kolektivu našeho nakladatelství je stále obohacovat knižní nabídku kvalitními učebnicemi a naučnými publikacemi.

Na závěr si vám dovolujeme poděkovat za jakékoli zaslané připomínky a návrhy, které jsou pro naši práci velmi důležité.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni.

kolektiv nakladatelství Didaktis