DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Sdílet
M A T U R I T A 2014

 

Model maturitní zkoušky pro ve školním roce 2013/2014

Maturitní zkouška ve školním roce 2013/2014 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku
č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších.

Společná část maturitní zkoušky
Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

MATURITA
2014

Společná část
Profilová část
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk  nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
stanovuje RVP / ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: cizí jazyk,
matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
nabídku stanovuje ředitel školy

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:
1. didaktického testu;
2. písemné práce;
3. ústní zkoušky.


Matematika
Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. Po administraci, kdy žáci obdrží testový sešit i záznamový arch, je k dispozici 15 minut na výběr strategie řešení. Samotná zkouška trvá 90 minut.


Cizí jazyk
Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. V současné době je ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole studoval.

Vzhledem k tomu, že se model maturitní zkoušky neliší od předchozího modelu, zůstávají i aktuální publikace nakladatelství DIDAKTIS z edice MATURITA.

 Tituly Maturita 2013 z českého jazyka a literatury a Maturita 2013 z matematiky opět zachycují aktuální požadavky na státní maturitní zkoušku z češtiny a matematiky pro základní úroveň obtížnosti. Kromě cvičných didaktických testů najdete v obou publikacích mnoho praktických informací, komentářů a rad, které vám usnadní přípravu na státní maturitní zkoušku.

Maturita 2013 – Český jazyk a literatura (základní úroveň)
M. Hošek, M. Kulhavá, V. Tobolíková

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity z češtiny v základní úrovni obtížnosti. 
 • Přehledné schéma a ilustrační maturitní otázky k charakteristice uměleckých a neuměleckých textů.
 • Modelové rozbory pracovních listů k ústní části maturity z češtiny.
 • Cvičné didaktické testy k maturitě z českého jazyka a literatury s řešením.
 • Rady, jak postupovat při koncipování písemné práce.
 • Práve teď k dostání u všech dobrých knihkupců.

 

Maturita 2013 – Matematika (základní úroveň)
R. Kučerová, Š. Ledvinka

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity z matematiky v základní úrovni obtížnosti.
 • Zapomeňte na maturitní otázky, od roku 2012 je nahrazují didaktické testy. 
 • Cvičné didaktické testy k maturitě z matematiky s klíčem.
 • Kromě správných výsledků je v klíči uveden i přesný popis postupu řešení všech testových úloh.
 • Právě teď k dostání u všech dobrých knihkupců.

 


Maturita 2012 – Český jazyk a literatura (základní úroveň)
I. Dorovská, M. Hošek, M. Kulhavá, P. Prokůpková, V. Tobolíková

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity z češtiny v základní úrovni obtížnosti.
 • Přehledné schéma a ilustrační maturitní otázky k charakteristice uměleckých a neuměleckých textů.
 • Modelové rozbory pracovních listů k ústní části maturity z češtiny.
 • Cvičné didaktické testy k maturitě z českého jazyka a literatury s řešením.
 • Rady, jak postupovat při koncipování písemné práce.
 • Práve teď k dostání u všech dobrých knihkupců.

 

Maturita 2012 – Matematika (základní úroveň)
R. Kučerová, Š. Ledvinka

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity z matematiky v základní úrovni obtížnosti.
 • Zapomeňte na maturitní otázky, od roku 2012 je nahrazují didaktické testy.
 • Cvičné didaktické testy k maturitě z matematiky s klíčem.
 • Kromě správných výsledků je v klíči uveden i přesný popis postupu řešení všech testových úloh.
 • Právě teď k dostání u všech dobrých knihkupců.

 Tituly Maturita 2011 z českého jazyka a literatury, Maturita 2011 z matematiky a Maturita 2011 z anglického jazyka zachycují aktuální požadavky na státní maturitní zkoušku z češtiny, angličtiny a matematiky pro základní úroveň obtížnosti. Kromě cvičných didaktických testů najdete ve všech publikacích mnoho praktických informací, komentářů a rad, které vám usnadní přípravu na státní maturitní zkoušku.

Maturita 2011 – Český jazyk a literatura (základní úroveň)

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity z češtiny v základní úrovni obtížnosti.  
 • Přehledné schéma a ilustrační maturitní otázky k charakteristice uměleckých a neuměleckých textů.
 • Modelové rozbory pracovních listů k ústní části maturity z češtiny.
 • Cvičné didaktické testy k maturitě z českého jazyka a literatury s řešením.
 • Rady, jak postupovat při koncipování písemné práce.
 • K dostání u všech dobrých knihkupců.

 

Maturita 2011 – Anglický jazyk (základní úroveň)

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity z angličtiny v základní úrovni obtížnosti.
 • příklady maturitních otázek k ústní části státní maturity z anglického jazyka.
 • Cvičné didaktické testy čtení a jazyková kompetence s řešením.
 • Podrobný komentář ke všem testovým úlohám usnadňující přípravu na tuto část maturity z angličtiny.
 • Přehled gramatických pravidel a lexikálních prostředků pro úroveň B1 (odpovídá základní úrovni obtížnosti maturity z anglického jazyka).
 • K dostání u všech dobrých knihkupců.

 

Maturita 2011 – Matematika (základní úroveň)

 • Titul zachycuje aktuální podobu státní maturity v základní úrovni obtížnosti.
 • Zapomeňte na maturitní otázky, od roku 2011 je nahrazují didaktické testy.
 • Cvičné didaktické testy k maturitě z matematiky s klíčem.
 • Kromě správných výsledků je v klíči uveden i přesný popis postupu řešení všech testových úloh.
 • K dostání u všech dobrých knihkupců.