DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Učebnicová sada Starší dějiny pro střední školy


Učebnicová sada Starší dějiny pro střední školy je součástí třídílné učebnicové řady určené pro výuku dějepisu na gymnáziích a sekundárně i na středních odborných školách. Sada nabízí nový přístup k výuce dějin dlouhého období od pravěku po 18. století. Univerzitními historiky garantovaný výklad je rozvíjen tak, aby studenti porozuměli dlouhodobým příčinám a důsledkům událostí, aby si uvědomili roli idejí a ideologií v dějinách, a díky tomu mohli uvažovat o interpretacích minulosti a jejich odlišných východiscích. Sada vede studenty ke kritickému přemýšlení o dějinách (a zprostředkovaně i o současném dění).

K těmto cílům směřuje titul i po stránce zohledněných témat. Např. tak jsou jeho součástí i samostatné sondy věnované dlouhodobým procesům a jevům, které formovaly společnost – důsledky christianizace, vzniku měst, rozvoje zemědělství, vědecké revoluce raného novověku či zrodu centralizované státní moci nás ostatně ovlivňují dosud.

Obdobně jako v předcházejících titulech Moderní dějiny pro střední školy a Dějiny 19. století pro střední školy bude i zde základní výklad událostí doplněn o řadu příkladů, ukázek z historických pramenů (včetně primárních textů v bloku Historická čítanka), citací ze sekundární literatury, dobového obrazového materiálu aj. Učebnice i pracovní sešit se budou zaměřovat i na neevropské dějiny – včetně minulosti Jižní Ameriky, Číny, Indie a dalších regionů. Již samozřejmostí bude rozsáhlý komplet dějepisných map.

Titul se zaměří na následující tematické okruhy:

  • Pravěk
  • Starověké civilizace
  • Raný středověk
  • Vrcholný středověk
  • Pozdní středověk a renesance
  • Raný novověk

Učebnicovou sadu Starší dějiny pro střední školy bude tvořit učebnice a pracovní sešit. Součástí sady bude také metodický průvodce pro učitele.

Učebnice i pracovní sešit jsou sestaveny tak, aby nabízely vyučujícím i studentům materiály plně připravené pro samotnou výuku, tedy např. bez nutnosti dále obsah selektovat. Jednotlivé části sady jsou úzce provázány – používání pracovního sešitu je součástí každé vyučovací hodiny; metodický průvodce poskytuje vyučujícímu mimo jiné základní plán výuky tématu při stanovené časové dotaci atd.

Technické údaje sady Starší dějiny pro střední školy

  • Učebnice: A4, brož., cca 290 stran
  • Pracovní sešit: A4, brož., cca 220 stran
  • Metodický průvodce pro učitele: A4, brož., cca 120 stran

Předpokládaný termín vydání učebnice je zima 2017/2018.


Mohlo by Vás zajímat:

Dějiny 19. století pro střední školy

Moderní dějiny pro střední školy