DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

učebnice matematiky
  • Řada učebnic matematiky pro 1. až 5. ročník ZŠ má za cíl představit žákům matematiku jako smysluplný nástroj k řešení konkrétních problémů a situací, a tím jim napomoci postupně porozumět i matematice samotné. Např. sada učebnic pro 1. ročník je proto postavena na množství krátkých nebo delších příběhů, ve kterých jsou žáci stavěni před řadu situací a problémů, které mohou vyřešit pomocí matematiky (např. děti pomáhají skřítkům uklidit park a spočítat odpadky, rozdělují ceny vítězům závodů na kolech, sledují počasí a zapisují počty slunečných, zatažených a deštivých dnů).
  • Matematické úkoly navazují jeden na druhý a jejich plnění posouvá děti dějem příběhu. Řešení takovýchto úkolů napomáhá rozvoji celého spektra schopností, jako jsou pozorování, porovnávání, třídění nebo vyhodnocování, a přispívá k rozvoji logického a tvořivého myšlení. V nemalé míře pak rozvíjí vyjadřovací schopnosti žáků a vede ke schopnosti formulovat vlastní názory. Důležité pro nás je, aby vše, co se děti učí, směřovalo ke zvládnutí dovedností uplatnitelných v praktickém životě. Učebnice jsou tvořeny podle vzdělávacího programu Základní škola  Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

učební sada
Matematika pro 5. ročník ZŠ

učebnice
Matematika je opět představena hravým a zábavným způsobem. Oproti předchozím ročníkům, na které volně navazuje, je doplněna o řadu novinek, např. komentáře k řešení úloh. Obálka učebnice je opatřena klopami, kterými je možné zakrýt komentáře k řešení úlohám (tj. nápovědu), a děti tak mohou najít výsledek samy. Nové učivo je vysvětlováno na praktických problémech, které děti řeší. Díky různorodým úkolům, které tematicky navazují na témata a poznatky vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, se děti seznámí s celou řadou zajímavých situací a mohou učivo vnímat v širších souvislostech.
info o knize  B5, brož., 84 str.
Matematika pro 5. ročník ZŠ

pracovní sešit
Úkoly se stupňující se náročností slouží k procvičení nového učiva z učebnice. Tematicky navazují na téma kapitoly v učebnici. Jsou určeny pro samostatnou práci v hodině nebo k domácí přípravě. Po každém celku mohou děti ohodnotit své výsledky v sebehodnotících tabulkách.
info o knize  A4, brož., 124 str.
doplňky k učební sadě
Průvodce k učebnicové sadě Matematiky pro 5. ročník ZŠ

metodický průvodce pro učitele
Je pomocníkem vyučující/ho při realizaci hodiny. V úvodu jsou koncepční podklady k tvorbě ŠVP. Obsahuje ke každé straně výčet učiva vzdělávacích oborů a průřezových témat RVP ZV a podrobný klíč k jednotlivým úkolům. Dále v průvodci vyučující najdou čtvrtletní testy, návrhy na projekty a návrh časového plánu výuky.
info o knize  A4, brož., 100 str.
Početníček pro 5. ročník ZŠ

pracovní sešit k počítání
Pracovní sešit volně navazuje na učebnicovou sadu, dále procvičuje a opakuje učivo.
info o knize  B5, sešit., 64 str.