DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Setkání s redaktorkami matematiky

únor–březen 2016, střední školy v různých krajích České republiky

Nakladatelství Didaktis pořádá sérii několika neformálních setkání svých redaktorek matematických publikací se středoškolskými vyučujícími matematiky nad učebnicovou řadou Matematika pro střední školy.

Dva dny s didaktikou matematiky 2016

11.–12. 2. 2016, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ve dnech 11.–12. 2. 2016 se bude na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konat již dvacátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF. S příspěvkem zde vystoupí i nakladatelství Didaktis.

Tři dny s matematikou 2015

4.–6. 11. 2015, Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí

Ve dnech 4.–6. 11. 2015 se na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí uskuteční celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol.

XIX. veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2013

XIX. veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2013
areál BVV Brno, pavilon G1

Už 22. listopadu začíná XIX. veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2013. Jedním z vystavovatelů je i naše nakladatelství DIDAKTIS, a proto bychom Vás rádi pozvali k návštěvě našeho stánku č. 79.

Interaktivní seminář pro středoškolské vyučující češtiny

14.12.2010 14.00–17.30 hodin, Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

Chcete své žáky nadchnout pro mateřský jazyk a naučit je využívat bohaté možnosti češtiny při komunikaci v různých životních situacích? Také vnímáte, že dobře rozvinuté komunikační dovednosti pomohou Vašim studentům vhodně prezentovat svoji osobnost a lépe se uplatnit na trhu práce? Zveme Vás na metodický seminář pro vyučující českého jazyka na středních školách...

XVII. ročník veletrhu Gaudeamus® 2010

2.11. - 5.11. 2010, areál výstaviště Brno, pavilon F

Ve dnech 2.11. - 5.11. 2010 se uskuteční již XVII. ročník veletrhu universitního i neuniversitního pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se dosud pravidelně účastní reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice a některé zahraniční školy. Gaudeamus® je od pátého ročníku veletrhem evropským.

Interaktivní seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ

jaro 2009

Dnešní doba klade na pedagogy vysoké nároky. Aby se mohl učitel v klidu věnovat odborné pedagogické práci, věnovat se dětem, vysvětlovat učivo, diskutovat s dětmi, pomáhat jim rozvíjet jejich schopnosti i kvalitní lidské vlastnosti a motivovat je, měl by mít k ruce asistenta. Asistenta, který bude spolehlivý a odlehčí učiteli od činností, které jej zbytečně zatěžují.

XIV. ročník veletrhu Gaudeamus® 2007

30.10. - 2.11. 2007, areál výstaviště Brno, pavilon G2

Ve dnech 30.10. - 2.11. 2007 se uskuteční již XIV. ročník veletrhu universitního i neuniversitního pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se dosud pravidelně účastní reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice a některé zahraniční školy. Gaudeamus® je od pátého ročníku veletrhem evropským....

14. mezinárodní specializovaný veletrh SCHOLA NOVA

27.–29. 3. 2007, Veletržní palác v Praze 

Mezinárodní specializovaný veletrh SCHOLA NOVA, který pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR už počtrnácté pořádá společnost Veletrhy Brno, je praktickým příkladem naplňování myšlenky, že „investice do vzdělání je tou nejlepší investicí“.
Veletrh představí moderní výukové potřeby, pomůcky, vybavení pro školy, audiovizuální techniku včetně výukových programů. Nabídne příležitosti a možnosti dalšího vzdělávání.

XII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2006

24. a 25. 11. 2006, areál výstaviště Brno, pavilon G1

Ve dnech 24. – 25. 11. 2006 se v hale G1 uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který bude již po osmé organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání....

XIII. ročník veletrhu Gaudeamus® 2006
31.10. - 3.11. 2006, areál výstaviště Brno, pavilon G2

Ve dnech 31.10. - 3.11. 2006 se uskuteční již XIII. ročník veletrhu universitního i neuniversitního pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se dosud pravidelně účastní reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice a některé zahraniční školy. Gaudeamus® je od pátého ročníku veletrhem evropským....

XI. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2005

25. a 26. 11. 2005, areál výstaviště Brno, pavilon G1

Letos již sedmým rokem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Brno, Jílová 36g pořádá z pověření Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje XI. veletrh středních škol, gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol. Tento veletrh je určen pro žáky základních škol a jejich rodiče, kteří se rozhodují, zda pro svou budoucí profesi zvolit učební nebo studijní obor a na které škole ....

Učeň, středoškolák, vysokoškolák a Pedagogika 2005

2. a 3. 12. 2005, Výstaviště Černá louka Ostrava, Ostrava

Zveme Vás na reprezentativní přehlídku učňovského, středního odborného i univerzitního školství Moravskoslezského kraje, ale i specializovaných oborů z různých oblastí celé ČR. Na své si přijdou také zájemci o studium v zahraničí, jazykové a doplňkové vzdělání či volnočasové aktivity. Současně s úspěšnou výstavou vzdělání proběhne i specializovaná výstava Pedagogika - prezentační a prodejní akce se zaměřením na vybavení učeben, školní pomůcky a didaktickou techniku ...