NOVINKY

Cesta na planetu Zet
poslabikářové čtení ze sady Zetíkova cesta, dobrodružná kniha pro malé čtenáře

Maturita 2016–2017 z českého jazyka a literatury
příručka pro přípravu ke státní maturitní zkoušce

Maturita 2016–2017 z matematiky
příručka pro přípravu ke státní maturitní zkoušce

Zetíkova cesta
učebnicová sada pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ

PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Průvodce Zetíkovou cestou
průvodce pro učitele a rodiče k učebnicové sadě českého jazyka pro 1. ročník ZŠ
květen 2016

Koumák pro druháky
rozšiřující pracovní sešit pro nadané děti (matematika, český jazyk, člověk a jeho svět atd.)
léto 2016

Pro střední školy:

Matematika pro SŠ – 7. díl
část A, B
učebnice a pracovní sešity
březen–duben 2016

Dějiny 19. století pro střední školy
učebnicová sada
březen–červen 2016

Matematika pro SŠ
koncepce učiva

učebnice anglického jazyka
  • Ucelená řada učebnic pro 3. až 5. ročník ZŠ má za cíl seznámit děti s cizím jazykem a učit je ho tak, aby je bavil a aby si ho oblíbily. Klademe důraz na úzké propojení učebnice se zkušenostmi žáků. Držíme se proto zásady, že se dítě má zapojit do výuky co nejaktivněji – nejenom slovem a písmem, ale také písní, básničkou, mimikou, praktickou činností či krátkou scénkou. Jednotlivá témata vycházejí z konkrétních a modelových situací a  směřují ke zvládnutí dovedností důležitých pro uplatnění se v praktickém životě.
  • Učebnice jsou tvořené podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

* Ceny u učebnic s doložkou MŠMT a doplňkových materiálů k učebnicím jsou platné jen pro základní školy.

učební sada
koupit celou sadu
Angličtina pro 5. ročník ZŠ

učebnice
Učebnice svou koncepcí navazuje na učebnice pro 3. a 4. ročník základní školy a završuje výstupy RVP pro 1. stupeň základních škol. Je určena k rozvoji jazykových dovedností mluvení, poslechu a čtení. Je rozdělena do osmi tematických celků, z nichž každý je tvořen čtyřmi dvoustránkovými kapitolami. Obsahuje komiksy, básničky, dialogy, jednoduché autentické články k nácviku porozumění obsahu textu, nenásilné vyvození gramatiky a velké množství her a zábavných aktivit.
info o knize  A4, sešit., 88 str.
* Cena: 139 Kč  KOUPIT
Angličtina pro 5. ročník ZŠ

pracovní sešit
Svou strukturou kopíruje strukturu učebnice: Obsahuje 32 dvoustránkových kapitol rozdělených do osmi tematických celků. Za každým tématem je navíc zařazeno opakování. Pracovní sešit je určen především k rozvoji dovednosti čtení a psaní. Obsahuje řadu úkolů zaměřených na procvičení a fixování slovní zásoby a gramatických jevů. Zadání úkolů je formulováno jednoduše a v češtině. Součástí pracovního sešitu je i souhrnný slovníček obsahující slovní zásobu z 3.–5. ročníku, klíč k samostatným úkolům a sebehodnoticí listy.
info o knize  A4, sešit., 108 str.
* Cena: 119 Kč  KOUPIT
doplňky k učební sadě
Angličtina pro 5. ročník ZŠ

učebnice + CD
Učebnice s audionahrávkou je určena zejména vyučujícím, pro domácí výuku a také pro děti, které se s angličtinou setkávají poprvé. Je určena k rozvoji jazykových dovedností mluvení, poslechu a čtení. Je rozdělena do osmi tematických celků, z nichž každý je tvořen čtyřmi dvoustránkovými kapitolami. Obsahuje komiksy, básničky, dialogy, jednoduché autentické články k nácviku porozumění obsahu textu, nenásilné vyvození gramatiky a velké množství her a zábavných aktivit. Nahrávka obsahuje veškeré dialogy z komiksů a dále básničky a dialogy z vybraných cvičení v učebnici.
info o knize  A4, sešit., 88 str. + 49 zvukových stop
* Cena: 399 Kč  KOUPIT
Průvodce k učebnicové sadě Angličtina pro 5. roč. ZŠ

metodický průvodce pro učitele
Je pomocníkem k učebnicové sadě anglického jazyka pro učitele. Seznamuje učitele s koncepcí sady učebnic a předkládá jim nabídku námětů a nápadů na práci s učebnicí v hodinách. Součástí Průvodce jsou nově také náměty na projekty.
info o knize  A4, sešit., 100 str.
* Cena: 159 Kč  KOUPIT