Maturita 2015

 

Maturita 2015 z českého jazyka a literatury
Záznamové archy

Součástí příručky Maturita 2015 z českého jazyka a literatury je i pět cvičných didaktických testů.
Chcete-li si kromě procvičení znalostí a dovedností vyzkoušet i zápis odpovědí do záznamového archu, vytiskněte si ke každému cvičnému testu odpovídající arch.
Všech pět záznamových archů naleznete ke stažení zde.

 

Maturita 2015 z matematiky
Komentované řešení cvičného didaktického testu 3
Záznamové archy

Součástí příručky Maturita 2015 z matematiky jsou také tři cvičné didaktické testy, komentované řešení cvičného didaktického testu 3 naleznete ke stažení zde.
Chcete-li si kromě procvičení znalostí a dovedností vyzkoušet i zápis odpovědí do záznamového archu, vytiskněte si ke každému cvičnému testu odpovídající arch.
Všechny tři záznamové archy naleznete ke stažení zde.