DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

 

Výuka podle učebnicové sady Dějiny 19. století pro střední školy

Učebnicová sada nakladatelství Didaktis Dějiny 19. století pro střední školy je koncipována tak, aby byla plně využitelná na gymnáziích i středních odborných školách. Naplňuje tedy požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia i Rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání. 
Aby nakladatelství Didaktis usnadnilo vyučujícím zavedení sady do výuky předmětu dějepis (příp. dějepisný seminář), připravilo podklady pro tvorbu Školního vzdělávacího programu pro předmět dějepis tak, aby ŠVP zohlednilo výuku dějin 19. století ve shodě s obsahem a cíli učebnicové sady Dějiny 19. století pro střední školy.
Podklady k tvorbě ŠVP ve shodě s učebnicovou sadou Dějiny 19. století pro střední školy jsou k dispozici
zde.