NOVINKY
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Zetíkova cesta – 
Český jazyk pro 1. ročník základní školy
učebnicová sada
srpen–prosinec 2015

Pro střední školy:

Maturita 2016 z českého jazyka a literatury
leden 2016

Maturita 2016 z matematiky
leden 2016

Dějiny 19. století pro střední školy
učebnicová sada
začátek roku 2016

Matematika pro SŠ – 7. díl
učebnice a pracovní sešit
březen 2016

Matematika pro SŠ
koncepce učiva

Ekonomika pro SŠ – Podnik a podnikové činnosti
učebnice a pracovní sešit
léto 2016

Aktuální novinky
Odmaturuj! z chemie

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání titulu Odmaturuj! z chemie po obsahové stránce doplňuje vydání první. Publikace je rozdělena do čtyř hlavních celků, které se zabývají obecnou chemií, anorganickou chemií, organickou chemií a biochemií. Nově jsou použity profesionální barevné fotografie, ilustrace a schémata. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy.
info o knize  B5, brož., 192 str.
Cena: 170 Kč  KOUPIT
Odmaturuj! z biologie

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání oblíbeného titulu obsahově doplňuje vydání první. Většina celků je výrazně přepracována a obsahově doplněna dle požadavků RVP pro gymnázia. Nově jsou použity profesionální barevné fotografie, ilustrace a schémata. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy.
info o knize  B5, brož., 256 str.
Cena: 195 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice)

učebnice
Zkrácená a přepracovaná verze učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy. Reaguje na potřeby pedagogů odborných škol. Obsahuje témata věnovaná jazyku, slohu, komunikaci a práci s informacemi v jednom svazku – je vysoce flexibilní. Obsahuje výklad i praktické souvislosti."
info o knize  A4, brož., 184 str.
Cena: 204 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit určený zejména pro střední odborné školy. Obsahuje rozmanité úkoly z oblasti jazyka, slohu, komunikace, práce s informacemi, odstupňované podle obtížnosti. Najdete zde úkoly teoretické, analytické, aplikační i pravopisný dril. Rozvíjí důležité kompetence a pomáhá s přípravou na maturitní písemnou práci.
info o knize  A4, brož., 120 str.
Cena: 170 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele v praktické kroužkové vazbě přináší stručné informace o celé učebnicové sadě, metodické listy ke všem tematickým celkům, klíč k úkolům, jeho součástí je také učitelská verze pracovního sešitu s vepsaným řešením. Umožňuje pedagogům flexibilní práci se sadou.
info o knize  A4, kroužková vazba, 192 str.
Cena: 425 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (učebnice)

druhé, aktualizované vydání
V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládáme Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (pracovní sešit)

druhé, aktualizované vydání
V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládáme Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
info o knize  A4, brož., 104 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (průvodce pro učitele)

v souladu s novým občanským zákoníkem
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro střední školy 3. díl, aktualizované vydání, přináší podporu vyučujícím v podobě řešení jednotlivých úloh v pracovním sešitě, návrhů ke způsobu vedení diskuzí a dalších metodických pokynů.
info o knize  A4, sešit., 56 str.
Cena: 180 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 3. díl (učebnice)

Planimetrie
Další díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které zahrnuje základní poznatky z planimetrie; od trojúhelníků, mnohoúhelníků, kružnic a kruhů, až po množiny bodů dané vlastnosti a shodná i podobná zobrazení. Nepostradatelné motivační a doplňkové texty zasazují učivo do historického či praktického rámce a umožňují studentům středních odborných škol, jimž je sada primárně určena, probíranou látku propojit s běžným životem, a tak si ji snáze zapamatovat a využít nabyté poznatky v praxi.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 170 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 3. díl (pracovní sešit)

Planimetrie
Učebnice matematiky je propojena s přehledně zpracovaným pracovním sešitem - každé kapitole v učebnici odpovídá příslušná kapitola v pracovním sešitě. Ke každému tématu náleží tři úrovně úkolů seřazených podle Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. V rámci jednotlivých úrovní zároveň postupně roste obtížnost zadaných cvičení, čímž je umožněno dosáhnout úspěchu všem studentům. Různorodostí úloh a snahou o propojení matematiky s praxí přispívá pracovní sešit ke zvýšenému zájmu studentů o vyučovaný předmět a zvyšuje tak jejich motivaci ke studiu.
info o knize  A4, brož., 160 str.
Cena: 136 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 3. díl (průvodce pro učitele)

Planimetrie
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 3. díl: Planimetrie je učitelská kniha, řazená v netradiční podobě šanonu. Naleznete v ní celý text učebnice, pracovní sešit s řešením všech úloh, metodické listy, informující o předpokládaných výstupech studentů, řadu tipů a rad, a navíc sadu testů včetně vzorového řešení a navrženého hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, kroužková vazba, pořadač, 424 str.
Cena: 1 071 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 4. díl (učebnice)

Funkce I
Čtvrtý díl učebnicové řady, věnovaný funkcím, zahrnuje učivo o lineárních, kvadratických, lineárních lomených a mocninných funkcích. Jedná se o první díl, který pojednává o funkcích, pokračováním bude 5. díl učebnicové řady. Osvojení si učební látky obsažené ve čtvrtém dílu považujeme za jeden z nezbytných předpokladů pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 4. díl (pracovní sešit)

Funkce I
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na ilustrativně pojatý výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě. Neopomenuli jsme zařadit úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mimo jiné napomohou přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 4. díl (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele k učebnicové sadě
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 4. díl: Funkce I je učitelská kniha, jejíž součástí jsou řádné listy učebnice, listy řešeného pracovního sešitu a metodické listy pro vyučující s doplňujícími kometnáři k výuce. Neopomenutelnou součástí je sada řešených testů včetně návrhu na hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, kroužková vazba, pořadač, 312 str.
Cena: 1 071 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 5. díl (učebnice)

učebnice
Pátý díl učebnice svým obsahem úzce navazuje na čtvrtý díl Funkce I. Od algebraických funkcí studenti plynule přechází k funkcím transcendentním (exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce). Současně s jejich zavedením se učí řešit i příslušné rovnice a nerovnice. Osvojení si učební látky obsažené v pátém dílu je podstatné nejen pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky, ale i při dalším studiu na vysokých školách ekonomického a technického zaměření.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 5. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit plynule navazuje na názorně a přehledně pojatý výklad v učebnici. Součástí pracovního sešitu jsou různorodé úlohy na procvičování, přičemž nejsou opomenuty úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mohou výrazně napomoci při přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 128 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (učebnice)

učebnice
Šestý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je věnovaný geometrii v prostoru – stereometrii. Formou i obsahem zpracování navazuje na 3. díl (Planimetrii) této řady.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 6. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě.
info o knize  A4, brož., 112 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 8. díl (učebnice)

učebnice
Osmý díl učebnicové řady je tvořen třemi samostatnými celky, z nichž se každý věnuje jiné oblasti. První celek je věnován kombinatorice, druhý pravděpodobnosti, třetí statistice. Veškeré učivo je podrobně vysvětleno, nejvíce úsilí koncentrujeme do úrovně porozumění, neboť si uvědomujeme náročnost témat v tomto dílu.
info o knize  A4, brož., 88 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 8. díl (pracovní sešit)

pracovní sešit
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, který plynule navazuje na názorně a přehledně pojatý výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola v pracovním sešitě. Součástí pracovního sešitu je velké množství různorodých úloh na procvičování, které vám pomohou k získání potřebných znalostí a dovedností i k přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 127 Kč  KOUPIT
Ekonomika pro SŠ – Úvod (učebnice)

Úvod
Učebnicová sada Ekonomika pro střední školy přináší odpovědi na to, co, jak a proč by se měli studenti dozvídat o ekonomických jevech, které je obklopují. Předkládá je však zcela odlišným způsobem, než jak tomu doposud činily učebnice tohoto oboru. Učebnice prvního dílu sady je poutavým průvodcem po základních ekonomických otázkách.
info o knize  A4, brož., 164 str.
Cena: 204 Kč  KOUPIT
Ekonomika pro SŠ – Úvod (pracovní sešit)

Úvod
Pracovní sešit prvního dílu učebnicové sady Ekonomika pro střední školy tvoří kompaktní celek s učebnicí této sady – ověřuje a dále prohlubuje znalost příslušného učiva a především umožňuje jeho aplikaci při řešení široké škály úkolů. Je tak nezbytným prostředkem pro porozumění ekonomickým souvislostem každodenního života.
info o knize  A4, brož., 160 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Ekonomika pro SŠ – Úvod (průvodce pro učitele)

Úvod
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Ekonomika pro střední školy – Úvod je obsáhlá metodická příručka pro učitele, která doplňuje texty učebnice a pracovní sešitu sady a napomáhá jejich efektivnímu využití.
info o knize  320 x 282 mm, krouž. vazba, pořadač, 478 str.
Cena: 1 012 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (učebnice)

učebnice
První díl nové, čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na středních školách. Učebnice se zaměřuje na dějiny 20. století, neopomíjí ale ani nejnovější události (po roce 2001). Odbornými historiky garantované zpracování je doplněno o řadu konkrétních příkladů, množství dobových fotografií, dějepisných map a také o rozhovory s pamětníky událostí.
info o knize  A4, brož., 216 str.
Cena: 212 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (pracovní sešit)

pracovní sešit
Pracovní sešit doplňuje učebnici a spolu vytváří první díl nové řady pro výuku dějepisu na středních školách. Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými oficiálními dokumenty, vzpomínkami svědků, tiskem, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti získávají hlubší vhled do klíčových událostí 20. století a učí se kriticky pracovat s jejich interpretacemi.
info o knize  A4, brož., 152 str.
Cena: 161 Kč  KOUPIT
Moderní dějiny pro SŠ (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele
Průvodce pro učitele je poslední částí učebnicové sady Moderní dějiny pro střední školy. Obsahuje popis jednotlivých prvků učebnice i pracovního sešitu, rozbor návaznosti textů učebnice a cvičení pracovního sešitu a především podrobný klíč k úkolům. Klíč se neomezuje na určení správných odpovědí – obsahuje četné doplňující informace, metodická doporučení atd. Samozřejmostí je zařazení seznamu použitých pramenů a sekundární literatury.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 255 Kč  KOUPIT