Aktuální novinky
Odmaturuj! z chemie

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání titulu Odmaturuj! z chemie po obsahové stránce doplňuje vydání první. Publikace je rozdělena do čtyř hlavních celků, které se zabývají obecnou chemií, anorganickou chemií, organickou chemií a biochemií. Nově jsou použity profesionální barevné fotografie, ilustrace a schémata. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy.
info o knize  B5, brož., 192 str.
Cena: 180 Kč  KOUPIT
Odmaturuj! z biologie

druhé, přepracované vydání
Druhé, přepracované vydání oblíbeného titulu obsahově doplňuje vydání první. Většina celků je výrazně přepracována a obsahově doplněna dle požadavků RVP pro gymnázia. Nově jsou použity profesionální barevné fotografie, ilustrace a schémata. Titul je určen k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy.
info o knize  B5, brož., 256 str.
Cena: 207 Kč  KOUPIT
ČJ a komunikace pro SŠ – 3. a 4. díl (průvodce pro učitele)

průvodce pro učitele k učebnicové sadě + CD
Obsahuje tři knihy v jedné: učebnici, pracovní sešit i průvodce pro učitele; a navíc CD se zvukovými ukázkami Na jednom místě a bez složitého listování v něm lze najít veškeré podklady ke každé vyučovací hodině. Kromě vložených stránek učebnice a pracovního sešitu jsou ke každé kapitole přiřazeny její výstupy a učivo, různorodé komentáře k výkladu i úkolům (vysvětlení, upřesnění, odkazy na související části sady, doporučení k formě práce apod.) a klíč k úkolům. Oceníte zejména řešení úkolů v pracovním sešitě vepsaná přehledně přímo do jeho stránek. Dále v průvodci naleznete koncepční podklady pro tvorbu ŠVP pro střední odborné školy i gymnázia, popis všech částí učebnicové sady, náměty pro práci s učebnicovou sadou, kartičky s opakovacími otázkami vhodné pro průběžné a systematické opakování poznatků, přepis nahrávek a seznam použité literatury.
info o knize  280 x 297 mm, brož., 252 str.
Cena: 900 Kč  KOUPIT
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice)

učebnice
Zkrácená a přepracovaná verze učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy. Reaguje na potřeby pedagogů odborných škol. Obsahuje témata věnovaná jazyku, slohu, komunikaci a práci s informacemi v jednom svazku – je vysoce flexibilní. Obsahuje výklad i praktické souvislosti.
info o knize  A4, brož., 184 str.
Cena: 216 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (učebnice)

druhé, aktualizované vydání
V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládáme Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
info o knize  A4, brož., 96 str.
Cena: 171 Kč  KOUPIT
Společenské vědy pro střední školy – 3. díl (pracovní sešit)

druhé, aktualizované vydání
V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládáme Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
info o knize  A4, brož., 104 str.
Cena: 135 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 3. díl (učebnice)

Planimetrie
Další díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které zahrnuje základní poznatky z planimetrie; od trojúhelníků, mnohoúhelníků, kružnic a kruhů, až po množiny bodů dané vlastnosti a shodná i podobná zobrazení. Nepostradatelné motivační a doplňkové texty zasazují učivo do historického či praktického rámce a umožňují studentům středních odborných škol, jimž je sada primárně určena, probíranou látku propojit s běžným životem, a tak si ji snáze zapamatovat a využít nabyté poznatky v praxi.
info o knize  A4, brož., 132 str.
Cena: 171 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 3. díl (pracovní sešit)

Planimetrie
Učebnice matematiky je propojena s přehledně zpracovaným pracovním sešitem - každé kapitole v učebnici odpovídá příslušná kapitola v pracovním sešitě. Ke každému tématu náleží tři úrovně úkolů seřazených podle Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. V rámci jednotlivých úrovní zároveň po-stupně roste obtížnost zadaných cvičení, čímž je umožněno dosáhnout úspěchu všem studentům. Různorodostí úloh a snahou o propojení matematiky s praxí přispívá pracovní sešit ke zvýšenému zájmu studentů o vyučovaný předmět a zvyšuje tak jejich motivaci ke studiu.
info o knize  A4, brož., 160 str.
Cena: 135 Kč  KOUPIT
Matematika pro SŠ – 3. díl (průvodce pro učitele)

Planimetrie
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 3. díl: Planimetrie je učitelská kniha, řazená v netradiční podobě šanonu. Naleznete v ní celý text učebnice, pracovní sešit s řešením všech úloh, metodické listy, informující o předpokládaných výstupech studentů, řadu tipů a rad, a navíc sadu testů včetně vzorového řešení a navrženého hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, kroužková vazba, pořadač, 424 str.
Cena: 1 071 Kč  KOUPIT
Ekonomika pro SŠ – Úvod (učebnice)

Úvod
Učebnicová sada Ekonomika pro střední školy přináší odpovědi na to, co, jak a proč by se měli studenti dozvídat o ekonomických jevech, které je obklopují. Předkládá je však zcela odlišným způsobem, než jak tomu doposud činily učebnice tohoto oboru. Učebnice prvního dílu sady je poutavým průvodcem po základních ekonomických otázkách.
info o knize  A4, brož., 164 str.
Cena: 207 Kč  KOUPIT
Ekonomika pro SŠ – Úvod (pracovní sešit)

Úvod
Pracovní sešit prvního dílu učebnicové sady Ekonomika pro střední školy tvoří kompaktní celek s učebnicí této sady – ověřuje a dále prohlubuje znalost příslušného učiva a především umožňuje jeho aplikaci při řešení široké škály úkolů. Je tak nezbytným prostředkem pro porozumění ekonomickým souvislostem každodenního života.
info o knize  A4, brož., 160 str.
Cena: 162 Kč  KOUPIT
Ekonomika pro SŠ – Úvod (průvodce pro učitele)

Úvod
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Ekonomika pro střední školy – Úvod je obsáhlá metodická příručka pro učitele, která doplňuje texty učebnice a pracovní sešitu sady a napomáhá jejich efektivnímu využití.
info o knize  320 x 282 mm, krouž. vazba, pořadač, 478 str.
Cena: 1 071 Kč  KOUPIT
TESTY – příprava na střední školy


Knižní edice TESTY přináší zcela nový titul k přípravě na přijímací zkoušky, který může žákům 9. tříd ZŠ usnadnit domácí přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Publikace obsahuje testy z českého jazyka, matematiky a testy studijních předpokladů.
info o knize  B5, brož., 144 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT
TESTY – příprava na víceletá gymnázia


Knižní edice TESTY přináší zcela nový titul k přípravě na přijímací zkoušky, který může žákům 5. tříd ZŠ usnadnit domácí přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Publikace obsahuje testy z českého jazyka, matematiky a testy studijních předpokladů.
info o knize  B5, brož., 160 str.
Cena: 153 Kč  KOUPIT