DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

učebnice českého jazyka
  • Hlavním záměrem při zpracování řady učebnic pro český jazyk bylo efektivně skloubit současné požadavky i nároky na vzdělávání a moderní trendy ve výuce českého jazyka spolu s poutavostí učebního materiálu pro učitele i žáky. Při tvorbě byly zohledňovány požadavky učitelů z praxe tak, aby učebnice umožňovaly efektivní a zábavnou práci v kolektivu rozdílně nadaných žáků s nejrozmanitějšími zájmy a problémy.
  • Řada učebnic je zpracována s ohledem na návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Učebnice jsou tvořeny podle vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • V roce 2015 začíná také vycházet nová učebnicová řada Zetíkova cesta – Český jazyk pro 1. ročník základní školy. Více informací naleznete pod tímto odkazem

učební sada
Písmenkář pro 1. ročník ZŠ

pilotní publikace k vyučování elementárního čtení v tzv. přípravném období
Publikace k výuce počátečního čtení. Rozvíjí podpůrné funkce (řeč, prostorovou a pravolevou orientaci, zrakové i sluchové vnímání) a umožňuje osvojení si prvních písmen, slabik a slov díky množství zajímavých cvičení situovaných do dětem blízkého prostředí.
info o knize  A4, sešit., 44 str.
Slabikář pro 1. ročník ZŠ

pracovní učebnice
Je koncipován jako pracovní učebnice, kde se rozvíjí čtení dalších písmen, slabik, slov prostřednictvím důsledně respektované hierarchie postupných kroků (vyvození nových písmen, spojování slabik do slov, čtení různých typů slov od nejsnadnějších po složité).
info o knize  A4, brož., 120 str.
Velká písanka pro 1. ročník ZŠ

je určena pro období přípravy na psaní
První písanka pro období přípravy na psaní. Obsahuje náměty kresebních cviků k uvolnění ruky pro psaní s poutavými motivačními nápady, ilustracemi a rytmickými říkadly. Ke každé stránce jsou uvedeny i stručné pokyny k práci.
info o knize  A4, sešit., 32 str.
Malá písanka 1 pro 1. ročník ZŠ

rozvíjí počáteční psaní v návaznosti na výuku čtení
Navazuje na Velkou písanku a rozvíjí počáteční psaní v návaznosti na výuku čtení. Kromě opisu systematicky rozvíjí přepis, autodiktát a také aktivně zaměstnává žáky. Předností je systematické rozfázování nácviku jednotlivých elementů písmen.
info o knize  A5, sešit., 48 str.
Malá písanka 2 pro 1. ročník ZŠ

rozvíjí počáteční psaní v návaznosti na výuku čtení
Postupně se zmenšuje velikost písma. Vzory nových písmen jsou uvedeny i vpravo na konci řádku pro levoruké žáky. Každá písanka je na konci doplněna několika volnými stránkami s pomocnou liniaturou pro další práci, docvičování, diktáty apod.
info o knize  A5, sešit., 48 str.
Malá písanka 3 pro 1. ročník ZŠ

rozvíjí počáteční psaní v návaznosti na výuku čtení
Postupně ubývá pomocná liniatura a zmenšuje se velikost písma. Písanky jsou doprovázeny poutavými ilustracemi, které si žáci mohou vybarvovat, a také doplněny pijáky.
info o knize  A5, sešit., 48 str.
doplňky k učební sadě
Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

ilustrovaný pracovní sešit se zábavně zpracovanými úlohami
Ilustrovaný pracovní sešit obsahující množství zábavně zpracovaných úloh z českého jazyka. Úkoly a pokyny k práci jsou součástí pohádkového příběhu, který provází prvňáčka učivem celého školního roku. V záhlaví jsou uvedena písmena potřebná k řešení úkolu.
info o knize  B5, sešit., 64 str.
Průvodce k učebnicím ČJ pro učitele 1. ročníku ZŠ

metodický průvodce
Přepracované a doplněné vydání. Zdroj inspirace nejen pro zkušené pedagogy. Nabízí důležité koncepční informace, metodicko-didaktická doporučení k výuce prvopočátečního čtení a psaní, přehledný návod, jak se sadou pracovat, ke každé kapitole Písmenkáře a Slabikáře výchovně-vzdělávací cíle, řešení úkolů a hádanek, doplňující otázky, náměty, tipy a odkazy a návrhy projektů.
info o knize  A4, sešit., 168 str.
Skládací abeceda pro 1. ročník ZŠ

laminové vystřihovací kartičky
Vystřihovací kartičky s písmeny, slabikami a interpunkcí. Určeno ke skládání slabik, slov i vět a k práci s mřížkami v učebnicích Písmenkář a Slabikář. Kvalitní laminátová povrchová úprava zabraňuje poškození a umožňuje žáčkům snadnou manipulaci.
info o knize  A4, 6 str.
Malovaná abeceda pro 1. a 2. ročník ZŠ

laminátová tabulka
Tabulka obsahuje vzory psacích a tiskacích písmen abecedy s motivačními ilustracemi ke každému písmenku. Kvalitní laminátová povrchová úprava zabraňuje poškození.
info o knize  A4, 1 str.
Počteníčko pro 1. a 2. ročník ZŠ

ilustrovaná čítanka pro tzv. poslabikářové čtení
Doplňková čítanka pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Obsahuje 25 pohádek a povídek o dětech a 22 básniček s výchovným zaměřením. Texty odpovídají svým obsahem, náročností a délkou schopnostem žáků, kteří zvládli základní výuku čtení.
info o knize  A4, sešit., 48 str.
Maňásek Kouzelník

textilní maňásek na ruku
Maňásek postavičky skřítka Kouzelníka, který ve Slabikáři označuje nové učivo. Maňáska jistě ocení nejen žáci, ale i tvořiví učitelé, kterým pomůže zábavnou a netradiční formou komunikovat s dětmi a upoutat jejich pozornost.
info o knize  28x21x15 cm, textilní loutka
Hodnoticí samolepky Kouzelníka

70 nálepek k hodnocení práce žáků
Nálepky Kouzelníka vyjadřují 3 stupně hodnocení: výborně, dobře a je třeba přidat. Vyučující je může použít místo známky k vypracovaným úkolům nebo může děti nechat, aby si svoji práci ohodnotily samy.
info o knize  A4, 1x70
doplňky ostatní
Nástěnná tabule abecedy

plakát formátu A1
Obsahuje vzory psacích a tiskacích písmen abecedy s motivačními ilustracemi ke každému písmenku. Vyučující může kdykoli rychle ukázat na zvětšeném plakátu Malované abecedy správný tvar písmen, žáci okamžitě najdou nápovědu, pokud při psaní znejistí.
info o knize  A1, 1 str.
Plakáty s písmenky 1 (k Písmenkáři)

nástěnný plakát s písmenky
Každý z 10 plakátů obsahuje psací i tiskací podobu malého i velkého tvaru písmene a obrázky pro jeho vyvození. Soubor obsahuje všechny samohlásky a první 4 souhlásky L, M, P, S, s nimiž se děti seznámí v Písmenkáři. Plakáty jsou na kvalitním křídovém papíru.
info o knize  A3, samostatné listy, 10 str.
Plakáty s písmenky 2 (ke Slabikáři)

nástěnný plakát s písmenky
Každý z 24 plakátů obsahuje psací i tiskací podobu malého i velkého tvaru písmene a obrázky pro jeho vyvození. Soubor obsahuje 24 písmenek české abecedy ze Slabikáře (kromě samohlásek a souhlásek L, M, P, S) a písmenka Q, W a X (probírají se ve 2. ročníku).
info o knize  A3, samostatné listy, 24 str.
Zápisníček pro prvňáčky

pro žáky 1. ročníku ZŠ
Umožňuje přehledně zapisovat známky z jednotlivých předmětů, obsahuje osobní údaje žáka, omluvný list, předtištěnou část pro různá sdělení či poznámky učitele a rodičů i rozvrh hodin. Dětem nabízí každý měsíc zajímavý úkol z českého jazyka, matematiky nebo prvouky.
info o knize  A5, sešit., 28 str.