DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 KATALOG / 1.–5. ročník ZŠ / učebnice českého jazyka / Český jazyk pro 2. ročník ZŠ – učební sada
 Koumák pro druháky

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Koumák pro druháky

pracovní sešit

P. Adámková, P. Havelková, K. Indrová, J. Kysilková, M. Musilová, A. Nováková, S. Páčová, M. Tarábková, I. Valčíková

Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.


OBSAH A STRUKTURA

Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

 • deset mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami z oblasti prvouky, matematiky i češtiny propojenými a motivovanými tématem výchozího textu,
 • zařazeny sem jsou i úlohy na porozumění textu, práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení a jazykového citu,
 • úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky, ale vzhledem ke svému komplexnímu charakteru se uplatní i v jiných předmětech.

Klíč k této části ke stažení zde.

II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 2. ročník,
 • obsahuje celkem devět témat (např. slovo a slovní význam, párové souhlásky, věta jednoduchá a souvětí),
 • úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání,
 • zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,
 • jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.  

Klíč k této části ke stažení zde.

III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 2. ročník,
 • obsahuje celkem deset témat (např. sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení dvěma až pěti, osově souměrné obrazce),
 • závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,
 • zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné.    

Klíč k této části ke stažení zde.

IV. Zdánlivě obyčejné věci pod drobnohledem:

 • čtyři tematické projekty – sady úloh, jejichž prostřednictvím děti nahlížejí na jedno téma z různých úhlů a objevují netušené informace,
 • součástí projektů jsou i náměty na tvořivou činnost či jednoduché experimenty,
 • tuto část lze nejlépe využít v hodinách prvouky.

Klíč k této části ke stažení zde.


KOMU JE UČEBNICOVÁ SADA URČENA

Publikace je vhodná pro:

 • bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 2. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
 • mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
 • vyučující 2., případně i 3. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
 • rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.


 

ISBN: 978-80-7358-259-3
EAN: 9788073582593
A4, sešit., 184 str.
Doporučená maloobchodní cena: 249 Kč